Her meme kanserinde cerrahi tedavi şart mı?

Bazı metastatik meme kanserleri dışında tüm meme kanserlerini tedavi etmek için cerrahi gereklidir. Ancak tedavi sıralamasındaki yeri hastalığın …

Bazı metastatik meme kanserleri dışında tüm meme kanserlerini tedavi etmek için cerrahi gereklidir. Ancak tedavi sıralamasındaki yeri hastalığın ilk tanı anındaki evresine ve tümörün biyolojisine bağlıdır.

Meme Kanseri Tedavisinde Ameliyat İlk Tercih Midir?

Cerrahi her zaman değildir ve ilk tedavi seçeneği olmamalıdır. Bu karar hastadan hastaya verilmelidir. Hastanın genel durumuna, tümörün evresine ve tümörün biyolojisine göre alınmalıdır. Sistemik tedavi (kemoterapi ve akıllı ilaç kombinasyonları ve immünoterapi), tümör büyük olduğunda, tümör özellikleri agresif olduğunda ve koltuk altına yayılma özelliklerinden biri, bir kısmı veya tümü olduğunda, lokal ileri meme kanseri için ilk tedavi seçeneğidir. onlardan. Küçük ve yumuşak olan, koltuk altı veya uzak organlara metastazı olmayan erken evre meme kanseri, önce ameliyat edilir ve ardından sistemik olarak tedavi edilir. İlk tanıda metastazı olan hastalarda öncelikle sistemik tedaviye başlanır ve bu tedaviye yanıt uygunsa cerrahi tedavi ile süreç tamamlanır.

Meme kanseri için meme alınmalı mı?

Meme kanserinde memenin alınması zorunlu değildir. Meme kanseri cerrahisinin başlangıcından bu yana yaşanan gelişmeler, bilimsel çalışmalar ve hasta takipleri, meme kanseri tedavisinin özel durumlar dışında tüm memenin alınmasını gerektirmediğini göstermiştir. Günümüzde cerrahide altın standart memeyi koruyan meme koruyucu cerrahidir. Uygun hastalarda tümör çok büyük değilse ve tümör memeye yayılmamışsa memenin tümörlü kısmının çıkarıldığı meme koruyucu cerrahi tercih edilen yöntemdir. Bu şartları sağlamayan hastalarda meme dokusunun tamamının alındığı ameliyat tercih edilir.

Memenin korunduğu ameliyatlarda memenin şekli bozuluyor mu?

Meme koruyucu cerrahilerde memenin şekli bozulmuyor. Küçük tümörlerde memenin şekli değişmiyor. Büyük tümörlerde onkoplastik cerrahi yaparak memenin şeklini koruyoruz. Onkoplastik cerrahide cerrahi prensiplerle plastik cerrahi prensiplerini birleştiriyoruz. Memenin içinde dokuları kaydırarak, çeşitli teknikler kullanarak memenin şeklini koruyoruz.

Memenin tümünün alınması gerekli mi? Gerekli olduğu durumlarda meme başı alınıyor mu?

Memedeki tümör meme içinde çok yaygınsa, hastada gen mutasyonu varsa ya da hastanın ailesel meme kanseri riski fazlaysa meme dokusunun tamamı alınabilir. Meme başı her zaman korunamayabilir. Tümör meme başının hemen altında yakın mesafedeyse meme başı alınabiliyor. Meme başını kurtarmak için ameliyat sırasında meme başı altından patolojiye örnek gönderiliyor. Patoloji uzmanı dokuyu inceliyor, tümör yoksa meme başı çok ince olacak şekilde bırakılabiliyor. Tümörün meme başına uzak olduğu durumlarda meme başını korumayı tercih ediyoruz.

Meme alındığı zaman aynı ameliyatta tekrar meme yapılıyor mu?

Meme dokusunun alınması gereken ameliyatlarda güncel uygulamamız eş zamanlı protez ya da hastanın kendi dokusuyla meme onarımı yapmak. Bu şekilde hasta meme kaybını yaşamamış oluyor.

Memenin tümünün alınması hastalığın yayılmasını engeller mi?

Memenin tümünün alınması ya da bir kısmının alınması hastalığın yayılımını engellemez, hastalığın yayılımı bununla ilişkili değildir. Bilimsel çalışmalar ve hasta takipleri memenin bir kısmının ya da tamamının alınmasının hastanın beklenen yaşam süresi üzerinde üst düzey etkisinin olmadığını ortaya koymuştur.

Başlangıçta lenf bezlerine yayılma olduğu tespit edildiğinde ne yapılıyor?

Başlangıçta lenf bezlerine yayılım olduğunu biliyorsak lenf bezlerini koruma şansı oluyor. Bu tedaviye önce sistemik tedavi-kemoterapi başlıyoruz. Sistemik tedavi tamamlandığı zaman hasta cerrahi için değerlendiriliyor. Cerrahi sırasında sentinel lenf nodu biyopsi yapılıyor. Lenf nodlarında kemoterapiyle yanıt gelişmiş ve tümörlü hücreler tamamen temizlenmişse erken evrede olduğu gibi birkaç lenf nodu alarak işlemi bitiriliyor.

Koltuk altındaki lenf bezlerinin tamamı temizlenmeli mi?

Güncel uygulamamız ileri evre olmayan meme kanserlerinde sentinel lenf nodu biyopsi yapmak. Bu şekilde koltuk altında bulunan ilk nöbetçi birkaç lenf nodu alınarak patolojik incelemede tümör varlığı durumuna göre koltuk altında geri kalan lenf nodlarının alınıp alınmamasına karar veriyoruz. Bu şekilde koltuk altındaki lenf bezlerini korumuş ve gereksiz tüm lenf bezlerini çıkarmamış oluyoruz.

 

Total
0
Shares
Bir cevap yazın
Related Posts