Avrupa’daki Ünlü Şehirlerin İsimlerinin Nereden Geldiklerine Dair 18 Aydınlatıcı Bilgi

Geçmişte Türkiye’deki şehirler için hazırladığımız benzer içeriklerde olduğu gibi, Avrupa’daki ünlü şehirlerin isimlerini nereden aldığına dair …

Geçmişte Türkiye’deki şehirler için hazırladığımız benzer içeriklerde olduğu gibi, Avrupa’daki ünlü şehirlerin isimlerini nereden aldığına dair teorik ama yüzde yüz kesin olmayan bilgileri sizler için bir araya getirdik.

1. Paris

Paris, adını Galya halklarından biri olan Parisii’den alır. ‘Paris’ aslında zamanla Romalılar tarafından ‘Lutetia’ yerine kullanılan ‘Civitas Parisiorum’ (Parisliler şehri) adı değiştirilerek yaratıldı. Paris aynı zamanda şehrin etrafındaki bölgenin adıydı (‘Paris’). Bu ismin kökeni tam olarak bilinmemektedir. Bazı ünlü araştırmacılara göre, Parisii’nin adı Mısır tanrıçası İsis’ten türemiştir, çünkü Paris bölgesinde İsis’e veya eski Mısır dilinde “per Isis”e adanmış birçok tapınak vardır.

2. Brüksel

Birkaç yüzyıl önce bataklığın kurutulması sonucu ortaya çıkmış bir şehirdir. Adı bataklığın içindeki yerleşim yeri anlamına gelir.

3. Roma

Adını kurucularından biri olan Romulus’tan almıştır. Roma mitolojisine göre MÖ 753 yılında Roma kentinin kurucuları Romulus ve Remus’tur. Efsaneye göre, savaş tanrısı Mars ve Rhea, Silvia’nın ikizleridir. Romulus, birlikte Roma şehrini kurduğu kardeşi Remus’u öldürerek tahtın tek sahibi oldu.

4. Madrid

Manzanares Irmağı’na bakan kayalık bir çıkıntı üzerinde kurulu Alhazar’ın çevresinde gelişen şehirin ilk ismi nehir yatağı anlamındaki “matrice” olarak bilinmektedir. 932 tarihli kayıtlarda Arapça ‘su kanalı’ anlamına gelen Mayrit adıyla bahsedilir. Tekrar İspanyollar’ın eline geçtikten sonra bugünkü ismini almıştır.

5. Amsterdam

12. yüzyılda Amstel ırmağının kıyısında bir balıkçı köyü olarak kurulan şehrin ismi, ırmağının üzerine kurulan su bendi (‘dam’) olan Amstelredamme’ın zamanla Amsterdam olmasından gelir.

6. Berlin

Berlin’in adı armasındaki ayı (Almanca: Bär) ile ilgisi yoktur. Daha çok Slav dilinden gelen Berl kelimesinden olduğu düşünülüyor. Berl Slav dilinde Bataklık anlamına geliyor.

7. Viyana

Kentte Tuna Nehri kıyısındaki ilk yerleşim, M.Ö. 500 yıllarında bulunmuştur. Bulundu. Kentin ilk adı olan vindobona, “parlak yerleşim” anlamına geliyor. Bazı kaynaklara göre şehrin adı, çevresindeki ormanlardan esinlenerek “orman deresi” anlamına gelen “vedunia” kelimesinden türemiştir.

8. Atina

Kozmopolit ve modern bir şehir olan Atina, antik çağlarda da önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi. İsmi; zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası Athena’dan gelmektedir.

9. Budapeşte

17 Kasım 1873’te Tuna’nın iki yakasındaki Budin (Buda) ve Peşte’nin (Pest) birleşmesiyle oluşmuştur. 5. yüzyılda Aquincum adı verilen şehir, Roma egemenliğinde Hunlar tarafından fethedilmiştir. Kentin Buda adını Attila’nın kardeşi Kral Bleda’dan aldığı söyleniyor. Tuna’nın doğusundaki Peşte şehrinin adı Eski Macarca’da fırın anlamına gelir.

10. Barselona

M.Ö 3. yy’da Kartacalılar tarafından kurulan kentin adı büyük bir olasılıkla Kartaca’nın ünlü yönetici ailesi Barkaslardan kaynaklanır. Sonrasında Romalılar tarafından fethedilen kent sömürge statüsü alıp Colonia Faventia Julia Augusta Pia Barcino ismiyle kaynaklarda geçmektedir. Magriplilerce de Barcaluna olarak adlandırılmıştır.

11. Stockholm

Kentin adı İsveççe kütük, Eski Almanca sağlamlaştırma anlamına gelen Stock ve adacık anlamına gelen holm kelimelerinden türemiştir.

12. Lizbon

Kentin adının nereden geldiğini araştıran teorilerden biri de Fenike dilinde “güvenli liman” anlamına gelen Allis Ubbo’ydu. Başka bir teori, eski Yunanlıların Lizbon Olissipo adını verdiğidir. Efsaneye göre Truva’dan ayrılıp Yunan koalisyonundan kaçarak Atlantik’e gelen Odysseus (Ulysseus), Lizbon’u kurmuş, dolayısıyla şehir adını ondan almıştır.

13. Saraybosna

Saraybosna’nın adı, Osmanlı Devleti tarafından alınmadan önce Vrhbosna idi.Osmanlı Devleti’nde Bosna-Saray denmesinin yanı sıra Saray Ovası olarak da adlandırdı. Bu yüzden günümüzde pek çok dilde bu ifadenin kısa hali olarak Sarajevo adı kullanılmaktadır.

14. Münih

Münih’in Almanca ismi München eski dilde ‘keşişlerin yeri’ anlamına gelen Munichen’den gelmektedir. Bu nedenle Münih’in armasında bir râhip vardır.

15. Kopenhag

København Danca’da ‘ticaret limanı’ veya ‘tüccar limanı’ anlamındadır. ‘Koben’ tüccar ve ‘havn’ liman demektir.

16. Ankara

Frig ve Yunanca’da Ἄγκυρα (telaffuz Ankura) gemi çapası anlamına gelir. Bazı efsanelere göre Ankara, Frig kralı Midas’ın bir geminin demirini bulduğu yerdir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen bazı 2. yüzyıl sikkelerinde gemi çapası figürü bulunmaktadır.

17. Londra

Londra, yaklaşık 2000 yıl önce Romalılar tarafından kuruldu. Roma İmparatorluğu’nun MÖ 43’te İngiltere’yi işgal etmesinden sonra Londinium olarak adlandırıldı. Kurulan. İsmin kökeni hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, anlamının “akan nehir” olabileceğine inanılmaktadır.

18. İstanbul

Bu ismin Yunanca “eis tin polin” teriminden geldiğine inanılmaktadır. O zamanlar bu ifade Yunanca’da “şehirde”, “şehir içinde”, “şehir içi” anlamına geliyordu. 2. yüzyıl Ermeni kaynaklarında Istanbol veya İstinbol olarak geçen şehrin adının bu şekilde Türkçeye geçmiş olması mümkündür.

Total
0
Shares
Bir cevap yazın
Related Posts